6 steg för hur ditt B2B-företag når framgång med content marketing

- Annica Thorberg ti, maj 05, 2020

Många företag publicerar content (innehåll)  på sin webb och i sociala medier som  mer handlar om de själva än att istället fokusera på att skapa innehåll för att lösa pontentiella kunders utmaningar och behov. Vi som hjälper företag med detta får ofta vrida om content marketing-strategin så att besökare på webben eller följare i sociala media ökar sitt engagemang och konverteras till leads.

Så här har vi tagit fram 6 steg att använda för ditt B2B-företag på Marketing korta men matnyttiga lilla guiden t just för dig som arbetar inom ett B2B- företag och ansvarar för de digitala och sociala mediekanalerna. Guiden kan fungera som stöd i ditt dagliga arbete eller som ett arbetshäfte tillsammans med sälj och t. ex HR så att ni tillsammans kan utveckla er content marketing-strategi.

  1. Identifiera dina buyers personas
  2. Var inte rädda för att bjuda på er kunskap och kompetens
  3. Skapa ett content-team (som ett slags redaktionsråd) som möts och sätter planer
  4. Exempel på vad vi menar med ”innehåll” inom content marketing
  5. Dela sedan det ni planerat i era sociala medier, blogg, epostkampanjer, webb etc.
  6. Mät, analyser och följ upp mot uppsatta mål

Vi har skrivit en Guide där vi mer fylligt beskriver de sex stegen för att nå ut bättre med ditt företags content marketing. Den kan du beställa som en PDF här:

Beställ hela Guiden här

Vill du lära dig mer om de nya marknadsföringsbegreppen content marketing, marketing automation, lead generation, inbound marketing mm, följ oss i våra sociala media kanaler, prenumerera på vår blogg. Läs gärna mer om oss på www.marketinghouse.se 

Annica Thorberg MarketinghouseAnnica Thorberg
Inbound Marketing- och Content Marketing-rådgivare
Tel: 0709- | Epost: annica@marketinghouse.se

Prenumerera på bloggen

Inbound-bloggen

Nyligen från bloggen

© Alla rättigheter förbehållna.