Den optimala duon: när anställda och chefer aktiva tillsammans på LinkedIn

- Annica Thorberg fr, feb 16, 2024

Har du någonsin undrat varför vissa företag och deras anställda är så synliga här på LinkedIn? Både #socialachefen och #socialaanställda.

📌 Det ligger förmodligen en strategi bakom detta och du som är chef, du måste leda med exempel.
📌 Alltför många högre chefer bryr sig inte ens om att vara aktiva, de postar inte och tror att de inte har tid.
📌 Gör tid - ju yngre toppcheferna är, desto troligare är det att de redan har anpassat sig till att vara aktiva här.
📌 Och vad sägs om dina konkurrenter, låt säga att de anammar denna strategi - vad skulle detta göra med ditt varumärke, dina försäljningsresultat etc.?
📌 Läs och om du skulle vilja diskutera och bidra till denna fråga, låt oss göra det.
#medarbetaradvokater #medarbetarengagemang #chefsliv
I den digitala eran står LinkedIn som colosseum för professionellt nätverkande, där branschens gladiatorer möts, samarbetar och erövrar. Dock behöver även de mäktigaste krigarna – våra anställda och chefer – ibland en knuff in i arenan. Här är varför de bör dyka in och hur det kan göras.


Innan vi berättar om den stora strategin, låt oss gå igenom varför det är viktigt att ha sociala anställda och chefer, dvs som aktivt syns på LinkedIn inte bara är bra; det är guld.

Varumärkesambassadörer på dagen, Supernätverkare på natten: Anställda och chefer och ägen de högsta cheferna som är aktiva på LinkedIn bidrar så starkt till att företagets varumärkesambassadörer. Deras nätverk blir ditt företags marknadsföringsyta på ett helt nytt sätt,. Och rätt använt ger det oöverträffade möjligheter till räckvidd och engagemang.

Det personliga engagemanget: Folk litar på människor, inte ansiktslösa företag. Att se ansiktena bakom ett varumärke bygger förtroende och äkthet, vilket förvandlar ditt företag till en levande, enande och intressant enhet.

Rekryteringsrevolutionen: Den bästa talangen vill arbeta med de bästa. En synlig, engagerande närvaro från dina toppchefer, ja alla chefer liksom ditt team och kollegorna på LinkedIn lockar till sig topp-talanger som fjärilar till en eldslåga.

Kunskapsdelningen är central: Att dela insikter och nyheter inom industrin gör ditt team till tankeledare, (thought leaders) vilket placerar ditt varumärke i innovationens framkant. Dina medarbetare blir era bästa ambassdörer genom sina respektive expertområden, och det spiller över på företagets kunskaper.

Nätverks-nirvana: Kontakter leder till möjligheter. Att vara aktiv på LinkedIn öppnar dörrar som annars skulle förbli stängda, från partnerskap till nya marknader.

Formulera strategin: Uppmuntra till LinkedIn-Leapet
Med "varför" ur vägen, låt oss dyka in i "hur".


föeläsa sociala medier 

Här är din 10-punkters strategi för att få ditt team LinkedIn-redo och ivriga att engagera sig.

1. Led genom att vara ett föredöme och det goda exemplet
Om chefen älskar LinkedIn, är chansen stor att teamet också gör det. Ledare bör vara aktiva, dela framgångar, insikter och engagera sig i innehåll.

2. Gör Det till en tävling ibland om det ökar engagemanget  och motivationen att bidra
Vem älskar inte en rolig tävling ibland? Uppmuntra aktivitet genom att göra processen till ett spel. Tänk topplistor, belöningar för flest delningar eller engagerande inlägg.

3. Utbilda och och uppmuntra aktiviteten och engagemanget, men hur?
Erbjud dörför löpande LinkedIn-utbildningssessioner. Täck grunderna, fördelarna och bästa praxis för engagerande innehåll. Kunskap är makt, och makt leder till inlägg. Och ha det alltid som rutin för nyanställda.

4. Innehållsskapande-dagar
Avsätt tid för ditt team att skapa LinkedIn-innehåll. Gör det roligt, tillhandahåll snacks och låt kreativiteten flöda.

5. Fira Framgångar offentligt
Dela och fira prestationer på LinkedIn. Tagga involverade anställda och uppmuntra dem att göra detsamma. Ingenting föder framgång som erkännande.

6. Workshops om hur man bygger sitt personliga varumärke
Hjälp anställda att förstå värdet av deras personliga varumärke och hur de kan odla det på LinkedIn. Ditt företags varumärke kommer att sväva högt tillsammans med dem. Ta in experter som oss - och lär ut hur Social Selling på LinkedIn kan bli er bästa sälj- och marknadsföringsstrategi. 

7. Uppmuntra till tvär-departementalt engagemang
Bryt ner silos. Uppmuntra olika avdelningar att dela och engagera sig i varandras innehåll, vilket breddar ditt interna nätverk. Låt t ex alltid sälj, marknad och HR arbeta tillsammans här.

8. Tillhandahåll delbart Innehåll
Gör det enkelt för ditt team. Ge dem färdigt material , som blir enkelt för alla att posta innehåll om ditt företags nyheter, produkter eller tjänster. Det finns t om digitala verktyg för detta.

9. Sätt tydliga mål och mätetal (KPI:er)
Definiera vad framgång kan innebära här. Vare sig det är antal inlägg, engagemangs-rates eller nya kontakter, så motiverar tydliga mål till handling.

10. Feedbackslingor
Skapa en kultur med feedback där anställda och chefer kan dela vad som fungerar och vad som inte gör det. Anpassa och utveckla företagets LinkedIn-strategi baserat på verkliga insikter.

Genom att omvandla anställda till förespråkare och inkludera dem i företagets sociala mediestrategi, låser du upp hela potentialen för ditt varumärkes räckvidd på LinkedIn. Men du som VD, chef i ledningsgruppen eller ledare på alla nivåer - du måste gå först. Detta är en topp-botten-strategi där chefer måste agera som förebilder.

Detta höjer inte bara företagets varumärkes-närvaro utan främjar också en kultur av förtroende, lojalitet och delad framgång. Kom ihåg, när ditt team förespråkar för ditt varumärke, delar de inte bara innehåll – de delar övertygelse, engagemang och passion.

Genom att införliva dessa insikter och strategier i företagets LinkedIn- men även i övriga  sociala medieinsatser inte bara förstärker du ditt budskap utan också bekräftar ditt teams roll som avgörande aktörer i ditt företags varumärkesberättelse. Denna LinkedIn-strategi säkerställer att ditt företags digitala fotavtryck på plattformar som LinkedIn inte bara är synligt utan vibrerande levande med rösterna från dem som känner till och växer ditt varumärke inifrån och ut.

Att få alla att känna att deras bidrag, deras expertis och nätverk är viktigt att synliggöra kommer ge helt andra resultat än - att t ex lägga en massa annonspengar på LinkedIn. Social employees och social bosses is the new black.

Som experter på LinkedIn - läs gärna mer på www.marketinghouse.se 

Prenumerera på bloggen

Inbound-bloggen

Nyligen från bloggen

14 misstag företag gör på Linkedin

Det finns svenska företag som gör så mycket bra och intressanta saker på Linkedin, så missförstå mig inte. Men när jag får frågan om jag kan ta upp nå...

© Alla rättigheter förbehållna.