5 anledningar till varför Inbound marketing funkar så bra för B2B-företag

- Annica Thorberg sö, apr 15, 2018

Följ Marketinghouse på LinkedInDet är många traditionella marknadsförare som tror att sociala medier bara passar f

B2B inbound marketingör konsumentinriktade företag. De kunde inte ha mer fel. Det är snarare tvärtom. Ju mer vi på Marketinghouse hjälper B2B företag igång ju mer ser hur de lyckas skapa en ökad trafik och hitta intressanta leads. Så här kommer lite reflektioner på varför vi tycker det.. Håller du med?


1. Större förståelse för vem kunden är
B2B företag har bättre förståelse för och kunskap om sina prospekts och kunders vanor, behov och önskningar. De går längre än att bara titta på demografiska data. Som B2B stjärnmarknadsförare, har de en tydlig och detaljerad beskrivning för varje potentiell kund de försöker nå. Om du inte har det är det dags att börja definiera det nu. Att klart och tydligt ha definierat hur din ”ideala kund” bör se ut är en stor fördel när det gäller sin "content marketing strategi" inom social mediamarknadsföring.

2. Utvecklas ständigt för att tillfredsställa kunders behov
B2B företag är mer kreativa. De skapar nya branscher eller utvecklar nya innovationer inom befintliga branscher. Den här typen av flexibilitet och förändringsförmåga betyder traditionellt att B2B företagens anställda ofta är ledande experter inom sin specifika bransch. Eftersom sociala medier ofta används som en plattform för att utbilda prospekts (educactional sales) genom ”content marketing (innehållsmarknadsföring) och relationsmarknadsföring, sä är det en stor fördel att ha fördjupande kunskaper i det man erbjuder för att nå framgång inom social mediamarknadsföring.

3. Behov finns att generera högre resultat med allt lägre marknadsbudget
B2B marknadsförare har sällan stora budgetar, och det är precis den erfarenhet som jag själv har är ett markndadsföringsmirakel. Du genererar leads och varumärkeskännedom för ditt företag oh dess säljare med oftast en liten grupp av människor i förhållande till B2C marknadsförare och med betydligt lägre budget än du behöver. B2B marknadsförare letar alltid efter värdet på varje enskild insats för att maximera kostnaden per lead. Sociala medier fungerar som en del i att sänka kostnaden per lead och möjliggör för dig att göra mer och nå längre med mindre pengar.

4. Relationsbaserad försäljning är nyckeln inom B2B
B2B säljprocessen handlar helt och hållet om relationer. Med höga inköpspriser och långa säljcyklar är det helt avgörande för en affär att kunna bygga starka relationer med prospekt, leads och kunder. Inom de sociala media kanalerna möjliggör därför att dessa genom företagets markndsförings-- och säljcykel (kolla översättningen bätre9 och hjälper till att förbättra leadskvalficeringen och förkortar ledtiden i säljcykeln.

5. Har redan lång erfarenhet
B2B marknadsförare och säljare har länge varit social media marknadsförings pionjärer även om de flesta inte vet om det. Långt innan sociala medier fanns, har des skickat ut nyhetsbrev, kundtidningar, och andra marknasöringstaktiker som passar lika bra inom social media marknadsföring. B2B marknadsförare har redan en lång erfarenhet av att kommunicera affärsinriktat information, tips och råd och att utbilda sina prospekts och kunder. Det är därför nu bara att flytta blicken till en ny arena – sociala mediekanalerna.

Hur har du det själv i ditt företag?
När du nu läser detta, hur ser då ditt företags val av sociala media kanaler ut? Det är ofta företag vi träffar som inte har en tydlig strategi kring detta utan någon på företaget har startat upp en Facebook Sida för företaget och ev ett Twitterkonto. Men utelämnat LinkedIn, som idag är världens näst största sociala medium och det största när det gälller B2B. 

Därför behövs det en betydligt klarare och tydligare strategi och taktiker för hur företag kan använda LinkedIn som sitt bästa marknadsföring- och säljverktyg. Vill du veta mer om hur just ditt företag kan få ut konkreta resultat i Linkedin?

Ladda ner gratis Bygga företagssida på LinkedIn
 

Click to edit your new post...

Prenumerera på bloggen

Inbound-bloggen

Nyligen från bloggen

© Alla rättigheter förbehållna.