8 sätt att visa upp dina styrelseuppdrag på Linkedin

- Annica Thorberg ti, nov 06, 2018

Jag får ofta frågor från kunder och chefer jag LinkedIn-coachar hur de ska bygga sina digitala varumärken kring styrelseuppdrag. De frågar helt enkelt hur de ska:

·     Marknadsföra sina styrelseuppdrag

·     Hur de kan beskriva att de vill få styrelseuppdrag

Jag har själva styrelseuppdrag numera p.g.a. min digitala kompetens kring strategier, affärsmodeller/utveckling, digital marknadsföring och försäljning. Det är helt enkelt min ”styrelsenisch”. Och det är den kompetensen jag kan bidra allra mest med i en styrelse och därmed tillväxtmöjligheter. Så jag brukar börja med att ge rådet att hitta sin ”styrelsenisch till de som vill få styrelseuppdrag. Men jag är i början av min ”styrelsekarriär” och ödmjuk inför uppgiften så det finns de som har mer erfarenhet än jag att säkert tycka annorlunda.

Linkedins medlemmar är generellt fortfarande +40 år och Linkedin är det sociala medium som har en betydligt mer senior och aktiv medlemsstruktur. Plus att det är det ställe där chefer och ledande personer oftast söker efter sitt nästa jobb eller nästa affärsmöjlighet.

Men för dig som nätverkar och söker styrelseuppdrag och förfrågningar är det viktigt att använda fraser och uttryck för att visa din kompetens och kunskaper inom din ”styrelsenisch”.

Även om en del styrelsemedlemmar inte är så aktiva på Linkedin än är det ändå bra att ha preferenser för de som kanske refererar till dig. Så här är mina rekommendationer.

8 sätt att visa upp din styrelsekompetens/profil

1.    Beskriv din branscherfarenhet/expertis

Beskriv och förklara din branscherfarenhet/expertis i din Sammanfattning (Summary). Din branschbakgrund är din tillgång och till skillnad mot vanliga karriärsteg, suktar t ex chefer och ägare av bolag ofta efter styrelseledamöter från andra branscher.

Har du fått nelöningar och utmärkelser från de branscher du har arbetat inom eller baserat på din expertis är de viktiga att lägga in - det kan vara det som skiljer dig från andra när det gäller för valnämnder att välja nya ledamöter för styrelseuppdrag. Här på Linkedin det finns en Award Section. Där har jag t ex lagt upp de jag fått. Och här kan du lägga in dina om du har fått utmärkelser av olika slag. 

2. Berätta vilken typ av uppdrag du söker

Berätta om vad det är du söker eller är intresserad av (styrelseuppdrag, advisor Board-uppdrag, volontära styrelseuppdrag) och hur andra kan kontakta dig vid förfrågningar. Det är ett av de vanligaste misstagen folk på LinkedIn gör, att inte tala om hur man får kontakt med dem.

I min ”inbound marketing-värld” kallas detta för en ”Call To Action”. T ex kan du i slutet av din Sammanfattning addera till ”söker styrelse och advisory-board-uppdrag" inom t. ex finans, IT eller telekombranschen. Vänligen kontakta mig via (din epostadress). Genom att göra detta vet folk vad du vill och kan referera till dig lättare. Du kan också addera dina uppgifter under

Men eftersom man bara se 2-3 rader på Sammanfattningen när man besöker en persons profil (och scrollar via Mobil) kan det ibland vara svårt för en besökare att se det. (om detta är prio för dig), lägga det överst.

3. Beskriv hur du bidragit på olika sätt

Detta kan du göra i Projekt-sektionen men även i Sammanfattningen och under Erfarenheter (Work Experience). Beskriv hur du lett team, projekt och uppdrag. Och om du t ex varit med och lanserat saker på nya marknader, skapat tillväxt, vinst etc. Berätta dina historier och bakgrunder och prestationer från t ex förändringar i bolag du arbetat i, affärsstrategier du varit med om och du bidragit till att skapa tillväxt själv eller i företag. Du kan också lägga till detta i sektionen Projekt.

4. Beskriv vilken typ av expertis du bidrar med till en styrelse

Lägg till dina tidigare eller nuvarande styrelseuppdrag under Erfarenheter. Du kan även skriva ett dokument och ladda upp som en PDF under Media i Sammanfattningen eller under Erfarenheter i aktuella eller tidigare styrelseuppdrag.

Vilken typ av expertis och erfarenhet kan du bidra med till en styrelse? Finansiell kunskap, internationalisering, tillväxt, digital transformation. Detta visar ditt ”värde” för en styrelse och ju mer du kan lära dig om vad styrelser bryr sig om ju bättre; risk management, turn around, tillväxt, expansion till nya marknader etc. Detta är också ”vad du kan vara känd för”, din ”styrelsenisch”, som jag nämnde i början. Skriv eller tala om ”dina ämnen” här på LinkedIn, på så sätt börjar du bygga ditt digitala styrelsevarumärke och uppfattas som en ”thought leader”, som folk vänder sig till. Se till att din ”headline” under ditt namn har dessa sökord så att folk kan lära sig av dig.

5. Blogga – LinkedIn Publishing

Det är ett jättebra sätt att visa upp din kompetens och erfarenheter genom att blogga om det du kan och bjud på affärsnyttigheter inom ditt expertområde. I Linkedins finns ett bloggverktyg som heter Publishing. Det kallas för att "write an article" här. Detta är ytterligare ett sätt få andra att komma att betrakta dig som en ”thought leader”.

6. Beskriv vilka organisationer du är med i

Det finns en Organisations-sektion. Här är det viktigt att lägga in vilka organisationer du stödjer eller är medlem i. T ex kan du lägga in om du är med i olika affärsnätverk och styrelseorganisationer som Styrelseakademin etc.

7. Certifieringar

Det finns en Certifikation-sektion på Linkedin. Har du t ex tagit styrelseledamots-certifieringar eller andra typer av certifieringar är det viktigt att du lägger in dem här. Det visar att du är kompetent.

8. Connecta med andra som sitter i styrelser

”Like attracts like” brukar man säga i USA. Så ha en aktiv plan för att connecta med personer som sitter i styrelser för företag eller organisationer som du är intresserade av. Var noga med att skicka med ett personligt meddelande om att du är intresserad av styrelseuppdrag. Och fråga om de är intresserade av att berätta om sina erfarenheter av styrelseuppdraget. Det är mer vanligt än man tror att styrelsemedlemmar nominerar andra man känner till när det är dags att välja nya ledamöter.

BONUS

Börja redan tidigt i din karriär (eller när som egentligen) att nätverka utanför ditt företag eller bransch. Bjud på frukost eller lunch och träffa människor som har styrelseuppdrag eller en professionell styrelsekarriär. Rekryterare och valnämnder söker främst de som redan har styrelseerfarenhet men många uppdrag kommer just via nätverk – och du behöver inte vara en f.d. VD.

I USA är det vanligare än här att man har en egen webbplats som visar ens kompetens och erfarenheter, men de är en bra idé för här kan du beskriva saker helt på ditt eget vis. Du kan också lansera en egen blogg för att ytterligare förstärka ditt varumärke och dela dina bloggposter på LinkedIn för att visa din expertis.

Vill du veta mer om hur du kan få hjälp med detta hoppas jag du hör av dig till mig. Connecta gärna också här och följ gärna vårt bolag Marketinghouse här. Vi ger hela tiden tips, råd och bloggar för fullt kring sociala medier, inbound marketing, lead generation mm.

Annica Thorberg

VD | Marketinghouse

Prenumerera på bloggen

Inbound-bloggen

Nyligen från bloggen

© Alla rättigheter förbehållna.